Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Napisz nazwy (a) i symbole (b) pierwiastków chemicznych.
Wskazówka
Nazwy i symbole pierwiastków chemicznych można odczytać z układu okresowego pierwiastków chemicznych.
Rozwiązanie
a)
Al - glin
Ag - rtęć
Br - brom
Cu - miedź
Si - krzem
S - siarka
N - azot
Ar - argon
b)
cyna - Sn
fosfor - P
selen - Se
potas - K
nikiel - Ni
neon - Ne
bar - Ba
wodór - H