Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Uzupełnij zapisy słowne przebiegu reakcji. Wskaż substraty, produkty, pierwiastki, związki chemiczne. Określ typ reakcji chemicznej.
Rozwiązanie

a) tlen + chlor → tlenek chloru

b) tlenek rtęci → rtęć + chlor

c) tlen + ołów → tlenek ołowiu

d) tlen + żelazo → tlenek żelaza

e) tlenek wodoru → tlen + wodór

Pierwiastki: tlen, chlor, rtęć, ołów, żelazo, wodór.

Związki chemiczne: tlenek chloru, tlenek rtęci, tlenek ołowiu, tlenek żelaza, tlenek wodoru.

Typ reakcji chemicznej:

a) reakcja syntezy

b) reakcja analizy

c) reakcja syntezy

d) reakcja syntezy

e) reakcja analizy