Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Polecenie
Odpowiedz na pytania.
Rozwiązanie
a) Jaka jest zawartość procentowa tlenku węgla(IV) w powietrzu?
Zawartość procentowa tlenku węgla(IV) w powietrzu wynosi 0,036%.
b) Jaką rolę odgrywa tlenek węgla(IV) w życiu roślin?
Tlenek węgla(IV) jest wykorzystywany przez rośliny do procesu fotosyntezy, czyli wytwarzania cukrów z wody i tlenku węgla(IV).
c) Jakie substraty i produkty biorą udział w reakcji fotosyntezy?
W reakcji fotosyntezy biorą udział: tlenek węgla(IV) i woda jako substraty, oraz glukoza i tlen jako produkty.
d) Jakie czynniki są niezbędne, aby zaszła reakcja fotosyntezy?
Aby zaszła reakcja fotosyntezy, roślina musi mieć dostęp do wody, tlenku węgla(IV) i światła.
e) W jaki sposób tlenek węgla(IV) dostaje się do atmosfery.
Tlenek węgla(IV) dostaje się do atmosfery poprzez procesy oddychania zwierząt i roślin, w wyniku spalania materiałów organicznych oraz zjawisk, takich jak np. wybuchy wulkanów.
f) W jaki sposób tlenek węgla(IV) jest usuwany z atmosfery?
Tlenek węgla jest usuwany z atmosfery poprzez rośliny, które wykorzystują go do procesu fotosyntezy.