Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Dwutlenek węgla to gaz, którego zwiększające się stężenie powoduje tworzenie się efektu cieplarnianego. Stężenie tego tlenku w powietrzu wynoszące 0,1% objętościowych jest dla człowieka nieszkodliwe. Oddychanie powietrzem zawierającym 10% objętościowych dwutlenku węgla powoduje duszności , 20% powoduje zamroczenie, a 30% śmierć. Które z wymienionych objawów wywoła oddychanie powietrzem w klasie o wymiarach 10m x 5m x 3m, jeśli zawiera ono 300g dwutlenku węgla o gęstości 1,96g/dm3?

Wskazówka
Aby ocenić wpływ CO2 najpierw należy policzyć stężenie procentowe(procent objętościowy) tego gazu w omawianym pomieszczeniu. W tym celu należy policzyć objętość CO2 dzieląc jego masę przez gęstość, a następnie przeliczyć uzyskaną objętość w dm3 na m3(czyli podzielić przez 1000). Ostatnim etapem jest obliczenie stężenia procentowego CO2 dzieląc uzyskaną objętość CO2(w m3) przez objętość pokoju,

Rozwiązanie
\scriptsize { V = { {m}\over{d} } ~~~ V = {{300g}\over{1,96{{g}\over{dm^{3}}}}} ~~~ V = {153,06dm^{3}} }

\scriptsize { {{0,15306m^{3}} \over {150m^{3}}} = 0,1\% }

Stężenie dwutlenku węgla w tym pomieszczeniu jest nieszkodliwe.