Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Wpisz nad strzałkami odpowiednie pojęcia wybrane z ramki.
skraplanie • topnienie • resublimacja • parowanie • krzepnięcie • sublimacja
Rozwiązanie

  1. lód \scriptsize { \overset{topnienie}{\rightarrow} } woda \scriptsize { \overset{parowanie}{\rightarrow} } para wodna
  2. woda \scriptsize { \overset{krzepnięcie}{\rightarrow} } lód \scriptsize { \overset{sublimacja}{\rightarrow} } para wodna
  3. para wodna \scriptsize { \overset{skraplanie}{\rightarrow} } woda
  4. para wodna \scriptsize { \overset{resublimacja}{\rightarrow} } lód