Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

|p|Zestaw pierwiastki i związki chemiczne tak, aby ilustrowały przebieg reakcji chemicznych wodoru z innymi substancjami.

Rozwiązanie

Substraty Produkty
siarka miedź
chlor chlorowodór
azot woda
fosfor metan
tlen siarkowodór
tlenek miedzi fosforowodór
węgiel amoniak

siarka + wodór → siarkowodór
wodór + azot → amoniak
węgiel + wodór → metan
tlenek miedzi + wodór → miedź + woda
chlor + wodór → chlorowodór
fosfor + wodór → fosforowodór