Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Napisz reakcje zobojętniania niższego kwasu karboksylowego z wodorotlenkiem sodu i podaj nazwę otrzymanego produktu.

HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O

mrówczan sodu