Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podane zapisy jonowe równań reakcji otrzymywania soli napisz w postaci cząsteczkowej.

a) 3 Ag+ + 3 NO­₃ˉ+ 3H­ˉ+ PO­⁴ˉ­₃ → Ag­₃PO­⁴ + 3H+ + 3NO­₃ˉ

3AgNO3 + H3PO4 → Ag3PO4 + 3HNO3

b) 2 Al­₃+ 6Clˉ + 6Na+ + 3CO­₃2- → Al­₂(CO­₃)₃ + 6Na+ + 6Clˉ

2AlCl3 + 3Na2CO3 → Al2(CO3)3 + 6NaCl