Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Na podstawie podanych informacji zidentyfikuj pierwiastki chemiczne:

a) uproszczony model atomu tego pierwiastka można przedstawić następująco : +8 )2e) 6e
b) atom tego pierwiastka ma w jądrze 16 protonów .
c) pierwiastek znajduje się w okresie 3, a jego atom ma 3 elektrony walencyjne
d) pierwiastek znajduje sie w grupie 17, a jego atom ma 5 powłok elektronowych
e) atom tego pierwiastka ma 3 powłoki elektronowe i 1 elektron walencyjny
f) pierwiastek znajduje sie w grupie 15 i okresie 4
g) atom tego pierwiastka ma następującą konfiguracjie elektronową : K²L⁸M⁸N¹

a) tlen - O
b) siarka - S
c) glin - Al
d) jod - I
e) sód -Na
f) arsen -As
g) potas - K