Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Uzupełnij tabelę, korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych.
Wskazówka
Aby rozwiązać poniższe zadanie należy sobie przypomnieć dotychczasową wiedzę dotyczącą budowy atomu, a w szczególności o tym, że:
  • liczba atomowa (porządkowa) jest równa liczbie protonów w jądrze
  • liczba protonów w jądrze jest równa liczbie elektronów
  • numer okresu jest to numer rzędu poziomego w którym leży pierwiastek w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
  • numer grupy głównej jest to numer kolumny pionowej w której leży pierwiastek w układzie okresowym pierwiastków chemicznych (w przypadku grup 13-18 odejmujemy 10, np. grupa 13 to 13-10=3 grupa główna)
  • liczba powłok elektronowych jest równa numerowi okresu
  • liczba elektronów walencyjnych jest równa numerowi grupy głównej

Rozwiązanie
Nazwa
pierwiastka
chemicznego
Liczba

Numer

Liczba


Konfiguracja elektronowa atomu
 atomowa
(porządkowa)
 protonów
w jądrze
 elektronów  okresu grupy
głównej
 powłok
elektronowych
elektronów
walencyjnych
 siarka 16 16 16 3 6 3 6 K2L8M6
 selen 34 34 34 4 6 4 6 K2L8M18N6
 chlor 17 17 17 2 7 3 7 K2L8M7
 bor 5 5 5 2 3 2 3 K2L3
 antymon 51 51 51 5 5 5 5 K2L8M18N18O5