Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Uzupełnij tekst.

Właściwości pierwiastków chemicznych uporządkowanych według zwiększającej się liczby atomowej zmieniają się okresowo . Stwierdzenie to nosi nazwę "prawo okresowości. Pierwiastki chemiczne tak uporządkowane tworzą rzędy pionowe,czyli okresy oraz poziome czyli okresów. Numer okresu informuje o liczbie elektronów walencyjnych ,a numer grupy o wartościowości . Pierwiastki chemiczne grupy 1.i 2.są metalami a w grupach od 13 do 17 znajdują się oprócz metali także niemetale i półmetale . Pierwiastki grupy 18 to gazy szlachetne .Wraz zwiększaniem się numeru okresu wzrasta liczba atomowa . W grupie znajdują się pierwiastki o podobnych właściwościach , natomiast w danym
okresie charakter pierwiastków chemicznych zmienia się od zasadowego do kwasowego do atmosferycznych