Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Korzystając z układu okresowego pierwiastków , uzupełnij tabelę.
Wskazówka
Wskazówka dotycząca rozwiązania tego zadania znajduje się  tutaj.
Rozwiązanie

Nazwa

pierwiastka

Symbol Grupa Okres

Liczba

atomowa Z

Charakter

chemiczny

Liczba

protonów

w atomie

Liczba

elektronów

w atomie

Liczba

powłok

elektro-

nowych

Liczba

elektronów

walen-

cyjnych

Rozmiesz-

czenie

elektronów

siarka S 16 3 16 niemetal 16 16 3 6 K2L8M6
magnez Mg 2 3 12 metal 12 12 3 2 K2L8M2
azot N 15 2 7 niemetal 7 7 2 5 K2L5
sód Na 1 3 11 metal 11 11 3 1 K2L8M1
glin Al 13 3 13 metal 13 13 3 3 K2L8M3
węgiel C 4 2 6 niemetal 6 6 2 4 K2L4
wodór H 1 1 1 niemetal 1 1 1 1 K1
krzem Si 14 3 14 niemetal 14 14 3 4 K2L8M4