Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Połącz odpowiednio części zdań, aby powstały zdania prawdziwe.

1. Pierwiastki grup 1 i 2
a) tym wyraźniejszy charakter niemetaliczny pierwiastków.
2. Wraz ze zwiększaniem się numeru okresu
b) zwiększa się wraz z numerem okresu.
3. pierwiastki grupy 18 c) to niemetale będące gazami szlachetnymi.
4. Pierwiastki w podgrupach d) są to metale aktywne.
5. W grupach od 14 do 17 znajdują się e) oprócz niemetali również półmetale i metale.
6. Wzrost charakteru metalicznego pierwiastków f) są wyłącznie metalami.
7. Liczba elektronów walencyjnych g) wzrasta zdolność oddawania elektronów
8. Im większy numer grupy głównej h) wzrasta wraz ze zwiększaniem się numeru grupy.

1-d   2-g   3-c   4-f   5-e   6-b   7-h   8-a