Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Oblicz masy cząsteczkowe alkenów zawierających:

a) 4 atomy węgla w cząsteczce,

b) 10 atomów wodoru w cząsteczce.

 

a) alken : C4H8

mC4H8 = 4 · 12u + 8 · 1u = 56u

b) alken : C5H10

mC5H10 = 5 · 12u + 10 ·1 u = 70u