Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Polecenie
Podaj hasła zdefiniowane przez poniższe zdania.
Rozwiązanie

  1. Jest to wiązanie chemiczne powstałe w wyniku połączenia się atomów za pomocą wspólnych par elektronów.
    wiązanie kowalencyjne

  2. Jest to wzór cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego uwzględniający tylko rodzaj i liczbę atomów.
    wzór sumaryczny

  3. Jest to wzór cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego, który uwzględnia rodzaj, liczbę atomów oraz liczbę wiązań chemicznych.
    wzór strukturalny