Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Polecenie
Wpisz podane wzory cząsteczek do odpowiednich rubryk w tabeli.
Br2, MgCl2, H2, CO2, O2, F2, NaBr, H2S, S2, NH3, KCl
Wskazówka
Aby dopasować podane wzory należy skorzystać z następujących cech poszczególnych wiązań chemicznych:
  • wiązanie jonowe: występuje pomiędzy metalem a niemetalem
  • wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane: występuje w cząsteczce zawierającej jeden rodzaj atomów
  • wiązanie kowalencyjne spolaryzowane: występuje w cząsteczce zawierające dwa lub więcej rodzajów atomów, jednakże żaden z nich nie może być metalem.

Rozwiązanie
Wiązanie jonowe Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
MgCl2, NaBr, KCl Br2, H2, O2, F2, S2 CO2, H2S, NH3