Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Uzupełnij tabelę według podanego wzoru.
Wskazówka
Aby uzupełnić poniższą tabelę, nalezy skorzystać z poniższych prawidłowości dotyczących budowy atomu:
  • liczba protonów jest równa liczbie atomowej (porządkowej), która jest przypisana do pierwiastka w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
  • liczba elektronów w atomie obojętnym (nie jonie!) jest równa liczbie protonów
  • jeśli mamy do czynienia z anionem (jonem ujemnym), to ilość elektronów jest sumą liczby elektronów w atomie obojętnym danego pierwiastka i wartości ładunku, np. Cl-: 16e-(atom obojętny) + 1e-(jeden ładunek ujemny "-") = 17e-
  • jeśli mamy do czynienia z kationem, to ilość elektronów jest różnicą liczby elektronów w atomie obojętnym danego pierwiastka i wartości ładunku, np. K+: 19e-(atom obojętny) - 1e-(jeden ładunek dodatni): 18e-
  • liczba powłok elektronowych jest równa numerowi okresu, czyli rzędu poziomego w którym znajduje się pierwiastek w układzie okresowym pierwiastków chemicznych

Rozwiązanie

Jony

Liczba

Uproszczony model atomu

protonów elektronów powłok elektronowych
F- 9 10 2   +9 K(2e-) L(8e-)
Cl- 17 18 3 +17 K(2e-) L(7e-) M(8e-)
K+ 19 18 4 +19 K(2e-) L(8e-) M(1e-) N(8e-)
Mg2+ 12 10 2 +12 K(2e-) L(8e-)
S2- 16 18 3 +16 K(2e-) L(6e-) M(8e-)