Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Uzupełnij równania, wpisując liczby pobranych lub oddanych elektronów.
Wskazówka

  • Jeśli atom lub jon zwiększają swój ładunek (np. z X2- na X1+ lub X na X2+), to wtedy oddają elektrony, których liczba jest różnicą pomiędzy ładunkiem końcowym, a początkowym (np. +1 - (-2) = +1 + 2 = 3 lub +2 - 0 = 2)
  • Jeśli atom lub jon zmniejszają swój ładunek (np. z X2+ na X1- lub X na X2-), to wtedy przyjmują elektrony, których liczba jest różnicą pomiędzy ładunkiem początkowym, a końcowym (np. 2 - (-1) = 3 lub 2 - 0 = 2)
Rozwiązanie

  1. Cu+ + 1e- → Cu
  2. F + 1e- → F-
  3. Br- - 1e- → Br
  4. Ba - 2e- → Ba2+
  5. Fe2+ - 1e- → Fe3+
  6. Al3+ +3e- → Al
  7. S2- -8e- → S6+
  8. Ca -2e- → Ca2+