Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Napisz symbole jonów złożonych z:
Wskazówka

Aby określić rodzaj pierwiastka bierzemy pod uwagę podaną liczbę protonów, dzięki której odczytujemy nazwę pierwiastka z układu okresowego pierwiastków chemicznych (jak liczba atomowa lub porządkowa). Pamiętamy, że liczba elektronów w atomie obojętnym jest równa liczbie protonów, dlatego jeśli podana liczba elektronów jest różna od liczby protonów, to mamy do czynienia z jonem. Jeśli liczba elektronów jest mniejsza od liczby protonów, to jest to kation (jon dodatni), a jego ładunek jest równy różnicy pomiędzy liczbą protonów i elektronów. Natomiast jeśli liczba elektronów jest większa od liczby protonów, to jest to anion (jon ujemny), a jego ładunek jest również równy różnicy pomiędzy liczbą protonów i elektronów.
Rozwiązanie

  1. 20 protonów i 18 elektronów: Ca2+
  2. 16 protonów i 18 elektronów: S2-

Wzór sumaryczny związku chemicznego powstałego w wyniku połączenia tych jonów to: CaS.