Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Połącz odpowiednio części zdań dotyczących wiązań chemicznych, aby powstały zdania prawdziwe.

1. Wiązanie kowalencyjne (atomowe) polega na a) łączą się atomy tego samego pierwiastka.
2.Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane powstaje wówczas, gdy
b) atom oddaje lub przyłącza elektrony.
3. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane powstaje, gdy c) wytworzeniu się wspólnych par elektronowych
4. Jon powstaje wówczas, gdy d) jony ujemne.
5. Kationy są to e) jony przeciwnego znaku przyciągają się wzajemnie.
6. Aniony są to f) łączą się atomy różnych pierwiastków.
7. Wiązanie jonowe powstaje, wtedy, gdy g) jony dodatnie.

1-c   2-a   3-f   4-b   5-g   6-d   7-e