Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Napisz, jak odczytasz podane symbole i wzory chemiczne.
Rozwiązanie

  1. Al - jeden atom glinu
  2. 3 Al - trzy atomy glinu
  3. 2 O - dwa atomy tlenu
  4. O2 - jedna cząsteczka tlenu
  5. 3 Cl2 - trzy cząsteczki chloru
  6. 5 N2 - pięć cząsteczek azotu
  7. 6 H2 - sześć cząsteczek wodoru
  8. 4 Si - cztery cząsteczki krzemu