Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Napisz wzory sumaryczny i strukturalny tlenku litowca znajdującego się w okresie 3. Podaj nazwę tego tlenku oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków chemicznych wchodzących w skład cząsteczki tego związku chemicznego.
Wskazówka
Litowce to zwyczajowa nazwa metali leżącymi w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków chemicznych.
Rozwiązanie
Wzór sumaryczny i nazwa: Na2O, tlenek sodu
Wzór strukturalny: Wzór strukturalny tlenku sodu Na2O.
Liczba atomów poszczególnych pierwiastków: swa atomy sodu i jeden atom tlenu