Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Uzupełnij tabelę.
Rozwiązanie

Wzór sumaryczny Wzór strukturalny Nazwa związku chemicznego Liczba i rodzaj atomów w cząsteczce
AlCl3
Wzór strukturalny chlorku glinu. chlorek glinu 1 atom glinu i 3 atomy chloru
Fe2O3 Wzór strukturalny tlenku żelaza(III) tlenek żelaza(III) 2 atomy żelaza i 3 atomy tlenu
K2O Wzór strukturalny tlenku potasu. tlenek potasu 2 atomy potasu i 1 atom tlenu
Cl2O5 Wzór strukturalny tlenku chloru(V) tlenek chloru(V) 2 atomy chloru i 5 atomóœ tlenu