Podaj nazwy związków i pierwiastków chemicznych: BeS, CaBr2, NaF, Cr2O3, PbS2, FeBr3, Mn2O7, Al, I2.

BeS - siarczek berylu

CaBr2 -  bromek wapnia

NaF - fluorek sodu

Cr2O3 - tlenek chromu(III)

PbS2 - siarczek ołowi(IV)

FeBr3 - bromek żelaza(III)

Mn2O7 - tlenek manganu(VII)

Al - glin

I2 -jod

Dodaj komentarz

Prosimy nie wpisywać treści zadań w komentarzach - można je wysyłać na: zadania@zadaniagimnazjum.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież