Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Uzupełnij tabelę według wzoru.
Rozwiązanie

Nazwa
związku
chemicznego
Wzór
sumaryczny
Stosunek liczby
atomów
w cząsteczce
Stosunek mas
pierwiastków
w związku chemicznym
 tlenek glinu  Al2O3 \scriptsize { {{liczba~at.~glinu}\over{liczba~at.~tlenu}} = {{2}\over{3}} } \scriptsize { {{m_{Al}}\over{m{_O}}} = {{2\cdot27 u}\over{3\cdot16 u}} = {{9}\over{8}} }
 tlenek chloru(VII)  Cl2O7   \scriptsize { {{liczba~at.~chloru}\over{liczba~at.~tlenu}} = {{2}\over{7}} }  \scriptsize { {{m_{Cl}}\over{m_{O}}} = {{2\cdot35,5 u}\over{7\cdot16 u}} = {{71}\over{112}} }
 wodorek fosforu(III)  PH3  \scriptsize { {{liczba~at.~fosforu}\over{liczba~at.~wodoru}} = {{1}\over{3}} }  \scriptsize { {{m_{P}}\over{m_{H}}} = {{1\cdot31 u}\over{3\cdot1 u}} = {{31}\over{3}} }
 tlenek ołowiu(IV)  PbO2  \scriptsize { {{liczba~at.~ołowiu}\over{liczba~at.~tlenu}} = {{1}\over{2}} }  \scriptsize { {{m_{Pb}}\over{m_{O}}} = {{1\cdot207 u}\over{2\cdot16 u}} = {{207}\over{32}} }
 chlorek magnezu  MgCl2   \scriptsize { {{liczba~at.~magnezu}\over{liczba~at.~chloru}} = {{1}\over{2}} }  \scriptsize { {{m_{Mg}}\over{m_{Cl}}} = {{1\cdot24 u}\over{2\cdot35,5 u}} = {{27}\over{71}} }
 tlenek chloru(I)  Cl2O  \scriptsize { {{liczba~at.~chloru}\over{liczba~at.~tlenu}} = {{2}\over{1}} }  \scriptsize { {{m_{Cl}}\over{m_{O}}} = {{2\cdot35,5 u}\over{1\cdot16 u}} = {{71}\over{16}} }