Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Wiedząc, że stosunek masowy siarki do tlenu w pewnym tlenku siarki wynosi 2 : 3, ustal i napisz jego wzór sumaryczny i nazwę.
Wskazówka
Aby obliczyć stosunek liczby atomów w danej cząsteczce znając stosunek masowy poszczególnych pierwiastków należy podzielić stosunek masowy danego pierwiastka przez masę atomową tego pierwiastka. Tak otrzymany stosunek dzielimy przez wartość najmniejszą i otrzymujemy liczbę poszczególnych atomów w cząsteczce.
Rozwiązanie
\scriptsize { S : O = 3 : 2 }
\scriptsize { S : O = {{2} \over {32}} : {{3} \over {16}} }
\scriptsize { S : O = 0,0625 : 0,1875 }
\scriptsize { S : O = 1 : 3 }
tlenek siarki(VI) SO3