Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Oblicz wartość indeksów stechiometrycznych i napisz wzór związku chemicznego:
Wskazówka
Aby obliczyć wartość indeksów stechiometrycznych, należy od masy cząsteczkowej odjąć masy atomów, których ilość w cząsteczce jest znana. Następnie otrzymaną wartość dzielimy przez masę atomową pierwiastka którego indeks stechiometryczny mamy obliczyć
Rozwiązanie

a) COx - masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 28 u
28u - 12u = 16u

16u : 16u/atom O = 1 atom tlenu

CO

b) NaxPO4 - masa cząsteczkowa wynosi 164 u .
164u - 31u - 4 · 16u = 69u

69u : 23u/atom Na = 3 atomy sodu

Na3PO4