Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Napisz wzór sumaryczny i nazwę kwasy karboksylowego o masie cząsteczkowej równej masie cząsteczkowej alkoholu monohydroksylowego o 20 atomach wodoru.

C9H19OH - alkohol

mC9H19OH = 12u · 9 + 16u + 1u · 20 = 144u

CnH2n+1COOH

12n + 2n + 1u + 12u + 2 · 16u + 1u = 144u

14n = 98

n = 7

C7H15COOH - kwas oktanowy