Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Napisz wzór sumaryczny związku chemicznego, zbudowanego z azotu i tlenu, jeżeli jego masa cząsteczkowa wynosi 108u, a stosunek masowy azotu do tlenu 7 : 20.

N : O = 7 : 20

N : O = 7/14 : 20/16

N : O = 0,5 : 1,25

N : O = 2 : 5

N2O5