Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Wpisz odpowiednie nazwy metod oczyszczania wód.
Rozwiązanie
Oczyszczanie mechaniczne polega na zatrzymywaniu zanieczyszczeń przy użyciu krat i sit.
Oczyszczanie chemiczne polega na wykorzystaniu związków chemicznych do utleniania zobojętnionych ścieków.
Oczyszczanie biologiczne polega na wykorzystaniu bakterii, pierwotniaków i grzybów do rozkładu substancji organicznych.