Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Do 270g wody dodano 30cm3 stężonego roztworu kwasu solnego(38%) o gęstości d = 1,19g/cm3. Oblicz stężenie procentowe tak otrzymanego roztworu.
Rozwiązanie

mw = 270g
d = 1,19g/cm3
VHCl = 30cm3
CpHCl = 38%
Cpk = ?

\scriptsize {m = {d \cdot V} ~~~ m = {  1,19{{g}\over{cm^{3}}} } \cdot 30cm^{3} ~~~ m = 35,7{g} }
\scriptsize {m_{s} = {{ Cp \cdot m_{r} }\over{100\%}} ~~~ m_{s} = {{ 38\% \cdot 35,7g }\over{100\%}} ~~~ m_{s} = {13,566g}}
\scriptsize {Cp = {{{ m_{s} }\over{ m_{r} }}\cdot 100\%} ~~~ Cp = {{{13,566g }\over{305,7g }}\cdot 100\%} ~~~ Cp = {4,44\%}}