Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
 

Sporządzono roztwór mieszając 5g soli NaCl i 195g wody, d= 1g/cm3. Oblicz stężenie procentowe i  stężenie molowe roztworu.

 

Stężenie procentowe obliczamy dzieląc masę substancji(5g) przez masę substancji i wody(5g + 195g).

 

\scriptsize {Cp = { { {m_{s}} \over {m_{s} + m_{w}} } \cdot 100\% } ~~~ Cp = { { {5g} \over {5g + 195g} } \cdot 100\% } ~~~ Cp = {2,5\%}}

\scriptsize {Cm = {{ m_{s} }\over{ V \cdot M }} ~~~ Cm = {{5g }\over{0,2dm^{3}} \cdot {58,5{{g}\over{mol}}} } ~~~ Cm = { 0,43{{mol}\over{dm^{3}}}}}