Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Woda wapienna mętnieje pod wpływem tlenku węgla (IV). Napisz równanie tej reakcji w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej. Uzupełnij ogólny zapis przebiegu reakcji przedstawionej na zdjęciu.

zapis cząsteczkowy: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

zapis jonowy i jonowy skrócony: Ca2+ + 2OH- + CO2 → CaCO3 + H2O

substraty: Ca(OH)2, CO2

produkty: CaCO3, H2O