Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Porównaj właściwości metanolu, etanolu i glicerolu. Uzupełnij tabelę.
Rozwiązanie

Właściwości\Alkohol

Metanol

Etanol

Glicerol

Wzór sumaryczny

CH3OH

C2H5OH

C3H5(OH)3

Wzór strukturalny

metanol - wzór strukturalny

etanol - wzór strukturalny

glicerol - wzór strukturalny

Stan skupienia

ciekły

ciekły

ciekły

Barwa

bezbarwny

bezbarwny

bezbarwny

Zapach

ostry

ostry

brak

Rozpuszczalność w wodzie

bez ograniczeń

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Działanie na organizm

silnie toksyczny

szkodliwy

nieszkodliwy

Inne właściwości

-palny

-palny

-słodki smak

-dobry rozpuszczalnik tłuszczów

-higroskopijny

Zastosowanie

-produkcja rozpuszczalników,

farb, lakierów

-produkcja paliw

-przemysł spożywczy

-produkcja paliw

-leki, kosmetyki

-materiały wybuchowe