Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Oblicz masy cząsteczkowe następujących substancji chemicznych:
Wskazówka
Aby obliczyć masę cząsteczkową substancji chemicznej, należy dodać do siebie masy atomowe poszczególnych pierwiastków. Uwaga! Jeśli w cząsteczce znajduje się więcej niż jeden atom danego pierwiastka, to jego masę atomową należy pomnożyć przez tą liczbę atomów!
Rozwiązanie

mO2 = 2 · 16u = 32u

mCl2 = 2 · 35,5u = 71u

mN2 = 2 · 14u = 28u

mPbS = 207u + 32u = 239u

mNa2S = 2 · 23u + 32u = 78u

mNa2O = 2 · 23u + 16u = 62u

mH2SO4 = 2 · 1u + 32u + 4 · 16u = 98u

mCH3COOH = 2 · 12u + 4 · 1u + 2 · 32u = 92u

mNa2SO4 = 2 · 23u + 32u + 4 · 16u = 142u