Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Na podstawie podanych informacji ustal, jakie to pierwiastki chemiczne i zapisz je w postaci ZE.
Wskazówka
W podanym zapisie "ZE" litera "E" oznacza symbol pierwiastka chemicznego, a litera "Z" oznacza liczbę protonów w jego jądrze atomowym. Aby rozwiązać podane przykłady korzystamy z następujących zależności:
 • liczba atomowa (porządkowa) jest to liczba protonów w jądrze atomowym
 • liczba protonów w jądrze atomowym jest równa liczbie elektronów
 • liczba neutronów w jądrze atomu jest równa różnicy liczby masowej i liczby atomowej
Rozwiązanie

 1. Atom tego pierwiastka chemicznego zawiera 26 protonów.
  Pierwiastkiem o liczbie atomowej 26 jest żelazo - 26Fe
 2. Wokół jądra tego pierwiastka chemicznego krążą 53 elektrony.
  Pierwiastkiem o liczbie atomowej 53 jest jod - 56I
 3. Liczba porządkowa tego pierwiastka chemicznego równa się różnicy liczby elektronów w atomie cyrkonu i liczby elektronów w atomie pierwiastka o symbolu Sc.
  40 - 21 = 19, pierwiastkiem o liczbie atomowej 19 jest potas - 19K
 4. Liczba elektronów w tym atomie jest równa sumie liczby neutronów w atomie wapnia (40Ca) i liczby protonów w atomie krzemu.
  40-20=20 neutronów, 20 + 14 = 34, pierwiastkiem o liczbie atomowej 34 jest selen - 34Se