Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Pierwiastek chemiczny E występuje w postaci dwóch izotopów: pierwszy ma masę atomową 14u, a drugi 15u. Zawartość procentowa pierwiastka o masie atomowej 14u wynosi 99,3% oblicz średnia masę atomowa oraz ustal jaki to pierwiastek.
Wskazówka
Średnią masę atomową obliczamy poprzez zsumowanie iloczynu zawartości procentowej i masy atomowej poszczególnych izotopów, a następnie podzieleniu otrzymanej wartości przez 100.
Rozwiązanie

\scriptsize { m = {{14u\cdot99,3\%+15u\cdot(100-99,3)\%} \over {100\%}} ~~~ m = 14,007u }

azot N