Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W reakcji estryfikacji zachodzącej z udziałem kwasu masłowego, otrzymano ester o masie molowej 130g/mol. Podaj wzór alkoholu, który został użyty w tej reakcji oraz nazwę estru.

C3H7COOH + CxH2x-1OH → C3H7COOCxH2x-1 + H2O

MC3H7COOH = 88g/mol

MC3H7COOCxH2x-1 = 130g/mol

MH2O = 18g/mol

130g/mol + 18g/mol = 88g/mol + MCxH2x-1OH

MCxH2x+1OH = 60g/mol

12x + 2x + 1 + 16 + 1 = 60

14x = 42

x = 3

C3H7OH, maślan propylu