Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Z podanych niżej jonów zestaw wzory poznanych kwasów: H+, PO43-, 2H+, Cl-, S2-, 2H+, SO32-, NO3-, 3H+, H+. Nazwij te kwasy.

H3PO4 - kwas ortofosforowy(V)

HCl - kwas chlorowodorowy

H2S - siarkowodorowy

H2SO3 - kwas węglowy

HNO3 - kwas azotowy(V)