Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Oblicz masę nadtlenku sodu Na2O2 otrzymanego z 2,3 g sodu u 1,6 g tlenu.
Wskazówka
Zgodnie z prawem zachowania masy, masa produktu jest sumą masy substratów. Aby otrzymać masę nadtlenku sodu, należy dodać masę sodu i tlenu.
Rozwiązanie
\scriptsize { m_{Na_{2}O_{2}} = 2,3g + 1,6g = 3,9g }