Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W wyniku reakcji tlenku siarki(IV) z tlenem powstało 20g tlenku siarki(VI). Oblicz masę każdego z substratów tej reakcji, jeśli masa tlenu była 4 razy mniejsza od masy tlenku siarki (IV) użytego do reakcji.

x - masa tlenu

4x - masa tlenku siarki(IV)

x + 4x = 20g

5x = 20g

x = 4g

5g tlenu, 15g tlenku siarki(IV)