Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Podaj nazwy substancji oznaczonych literami: A, B i C. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych oznaczonych cyframi: 1, 2, 3.
Rozwiązanie
Podaj nazwy substancji oznaczonych literami: A, B i C. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych oznaczonych cyframi: 1, 2, 3.
Nazwy substancji:
A - tlen
B - kwas chlorowodorowy
C - tlenek węgla(IV)
1. tlenek ołowiu(II) + węgiel → ołów + tlenek węgla(IV)
2. ołów + tlen → tlenek ołowiu(II)
3. kwas chlorowodorowy + ołów → wodór + chlorek ołowiu(II)