Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Oblicz ile gramów soli powstanie w wyniku reakcji zobojętniania 16,4 g kwasu siarkowego(IV) zasadą sodową.

H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2H2O

mH2SO3=82u

mNa2SO3=126u

82u H2SO3 --- 126u Na2SO3

16,4g H2SO3 ---- x

x=25,2g