Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych.
Wskazówka
Dobierając współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych należy pamiętać, że ilość atomów tego samego typu po obu stronach równania musi być taka sama. Należy również zwrócić uwagę, że w niektórych cząsteczkach liczba atomów poszczególnych pierwiastków może być większa od jednego (np. K2S - cząsteczka zawiera dwa atomy potasu).
Rozwiązanie
a) 2KOH + H₂S ----> K₂S + 2H₂O
b) 2NaOH + H₂SO₄ ----> Na₂SO₄ + 2H₂O
c) Mg(OH)₂ + 2HCl ----> MgCl₂ + 2H₂O