Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Polecenie
Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na poniższym schemacie. W których probówkach zaszły reakcje chemiczne? Napisz obserwacje i odpowiednie równania reakcji.
1. potas
2. kwas metanowy
3. tlenek glinu
4. miedź
5. wodorotlenek baru
6. oranż metylowy
Wszystko reaguje z kwasem etanowym.
Rozwiązanie
Reakcje zaszły w probówkach nr. 1 ,3, 4, 5, 6
1) 2 K + 2CH₃COOH → 2CH₃COOK + H₂
potas + kwas etanowy→octan potasu + wodór
(w reakcji wydziela się wodór w postaci gazu, który jest widoczny w postaci par unoszących się znad probówki)

3) Al₂O₃ + 3CH₃COOH → 2(CH₃COO)₃Al + 3H₂O
tlenek glinu + kwas etanowy →octan glinu + woda
(tlenek glinu jest w postaci proszku, po wprowadzeniu go do kwasu etanowego obserwuje się roztwarzanie tego związku- proces podobny do rozpuszczania, roztwór staje się klarowny i bezbarwny)

4) Cu + 2CH₃COOH → (CH₃COO)₂Cu + H₂
(podobnie jak w pierwszej reakcji, wydziela się wodór)

5)Ba(OH)₂ + 2CH₃COOH → (CH₃COO)₂Ba +2 H₂O
wodorotlenek baru + kwas etanowy→ octan  baru + woda
( wodorotlenek baru jest ciałem stałym, reakcja analogiczna ja w w przykładzie 3)

6) oranż metylowy + CH₃COOH → tutaj następuje zmiana barwy oranżu metylowego z pomarańczowej na czerwoną, co świadczy o kwaśnym charakterze wprowadzonego do niego związku, w tym przypadku- kwasu etanowego.