Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Napisz i opisz wg wzoru równania reakcji chemicznych:


a) sód + tlen → tlenek sodu

b )tlenek rtęci → rtęć + tlen

c) wapń + chlor → chlorek wapnia

d) magnez + woda → tlenek magnezu + wodór

e) tlenek ołowiu(II) + wodór → ołów + woda

 

a) 4 Na⁰ + O₂⁰⇒ 2 Na₂IOII

4 atomy sodu + 1 cząsteczka tlenu ⇒ 2 cząsteczki tlenku sodu

b) 2 HgIIOII ⇒ 2 Hg⁰ + O₂⁰

2 cząsteczki tlenku rtęci(II) ⇒ 2 atomy rtęci + 1 cząsteczkowa tlenu

c) Ca⁰ + Cl₂⁰CaIICl₂I

1 atom wapnia + 1 cząsteczka chloru ⇒ 1 cząsteczka chlorku wapnia

d) Mg⁰ + H₂IOII ⇒ MgIIOII + H₂⁰

1 atom magnezu + 1 cząsteczka wody ⇒ 1 cząsteczka tlenku magnezu

+ 1 cząsteczka wodoru

e) PbIIOII + H₂⁰ ⇒ Pb⁰ + H₂IOII

1 cząsteczka tlenku ołowiu(II) + 1 cząsteczka wodoru ⇒ 1 atom ołowiu

+ 1 cząsteczka wody