Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Napisz, uzgodnij i opisz według wzoru równania reakcji chemicznych, których zapis słowny jest następujący.

a) wapń + tlen → tlenek wapnia

2 Ca0 + O20 → 2 CaIIOII

opis: 2 atomy wapnia + 1 cząsteczka tlenu → 2 cząsteczki tlenku wapnia

b) chlor + wapń → chlorek wapnia

Cl20 + Ca0 → CaIICl2I

opis: jedna cząsteczka chloru + 1 atom wapnia → 1 cząsteczka chlorku wapnia

c) tlenek glinu → tlen + glin

2 Al2IIIO3II → 3 O20 + 4 Al0

opis: dwie cząsteczki tlenku glinu → trzy cząsteczki tlenu + 4 atomy glinu

d) azot + tlen → tlenek azotu(V)

2 N20 + 5 O20 → 2 N2VO5II

opis: dwie cząsteczki azotu + pięć cząsteczek tlenu → dwie cząsteczki tlenku azotu(V)

e) wodór + tlenek żelaza(III) → woda + żelazo

3 H20 + Fe2IIIO3II → 3 H2IOII + 2 Fe0

opis: trzy cząsteczki wodoru + cząsteczka tlenku żelaza(III) → trzy cząsteczki wody + dwa atomy żelaza

f) woda → wodór + tlen

2 H2IOII → 2 H20 + O20

opis: dwie cząsteczki wody → 2 cząsteczki wodoru + 1 cząsteczka tlenu