Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Określ właściwości azotu na podstawie obserwacji oraz tablic chemicznych.
Rozwiązanie
Stan kupienia: gazowy
Barwa: bezbarwny
Gęstość: 1,25 g/L
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo słaba
Zapach: bez zapachu
Palności: niepalny
Temperatura topnienia: -210C
Temperatura wrzenia: -195,8C