Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polecenie
Oblicz masę sześcianu o krawędzi 2cm, wykonanego z miedzi, wiedząc, że gęstość miedzi wynosi 8,93 g/cm3.
Wskazówka
Aby obliczyć masę należy pomnożyć gęstość przez objętość. Nalezy zwrócić uwagę, zby jednostki objętości się zgadzały.
Rozwiązanie
\scriptsize {m = {d \cdot V} ~~~ m = { 8,93{{g}\over{cm^{3}}} \cdot 2cm^{3} } ~~~ m = {71,44g} }