Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Polecenie
Rozwiąż logogryf i wyjaśnij hasło.
  1. Opadanie cząstek substancji stałej na dno naczynia pod wpływem siły ciężkości.
  2. Inaczej przezroczysta ciecz.
  3. Rozdzielenie składników mieszaniny ciekłej jednorodnej polegające na wykorzystaniu różnicy temperatur wrzenia tych składników.
  4. Oddzielenie substancji stałej od cieczy za pomocą sączka umieszczonego w lejku.
  5. Wydzielenie się z roztworu substancji w postaci kryształków wskutek np. odparowania wody.
  6. Mieszanina, której składniki są widoczne gołym okiem.
  7. Oddzielenie substancji stałej od cieczy przez zlewanie cieczy znad osadu.

Rozwiązanie

s e d y m e n t a c j a  


k l a r o w n a  
  d e s t y l a c j a  
s ą c z e n i e 
k r y s t a l i z a c j a


 
n i e j e d n o r o d n a
  d e k a n t a c j a  

Hasło: materia - wszystko, co nas otacza.